1YGK07

SAAT: 09:00 – 12:15
KURS ADI: NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM I
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-KURSUN AMACI:
COVID-19 Pandemi döneminde özellikle Nörolojik Yoğun Bakımda çalışırken zor ve yorucu bir dönem yaşadık. Kursumuzun bu oturumunda COVID fizyopatolojisi, koagülopati ile ilişkisi, GBS, inme tedavisinde ARDS, ensefalopati ve kardiyopulmoner resüsistasyon yaklaşımındaki farklar anlatılacaktır.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
COVID fizyopatolojisi ile nörolojik hastalıklar ile ilişkisi ve inme, ensefalopati, GBS, ARDS, kardiyopulmoner resusitasyona yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: COVID ve Nörolojik Yoğun Bakım

Oturum Başkanları:
Hadiye Şirin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Ethem Murat Arsava (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Tuğçe Mengi
(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Ezgi Sezer
(Manisa Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi)

Demet Funda Baş Sökmez 
(İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

ARA (15 Dakika)

Bijen Nazlıel
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Özden Şener
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Özlem Aykaç
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)