1YGK01

SAAT: 09:00 – 12:15
KURS ADI: MULTİPL SKLEROZ
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-KURSUN AMACI:
MS’da immunpatogenez, klinik, radyolojik özellikleri tartışılacaktır. Multipl sklerozda immunpatogenezde güncel gelişmeler vurgulanacak, olgular eşliğinde MS tanı kriterleri tartılacak ve günlük klinik pratikte kulanımı vurgulanacaktır. Güncel tartışma konusu olarak çevresel faktörler MS doğal seyrini etkisi konusunda yeni gelişmeler vurgulanacak, MS tanı ve izleminde MRG kullanımı, MS ve diğer demelinizan hastalıklarda risk yönetimi, MS ve kadın; özel durumlar; gebelik ve emzirme konuları tartışılacaktır.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Multipl sklerozda immunpatogenezde yeni gelişmeler, MS tanı kriterleri ve günlük klinik pratikte kulanımı, çevresel faktörler MS doğal seyrini etkisi konusunda yeni gelişmeler, MS tanı ve izleminde MRG kullanımı, MS ve diğer demelinizan hastalıklarda risk yönetimi, MS ve kadın; özel durumlar; gebelik ve emzirme konularında bilgi sahibi olacak, bu konularda klinik yaklaşım konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacaktır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ AKTARMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: MS’da İmmunpatogenez, Klinik, Radyolojik Özellikleri?

Oturum Başkanları:
Ufuk Aluçlu (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nroloji AD)
Nilda Turgut (Namık Kemal Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Egemen İdiman
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Murat Kürtüncü
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Münife Neyal
(SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

ARA (15 Dakika)

Belgin Koçer
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Aslı Tuncer
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Aylin Akçalı
(Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)