GENEL BİLGİLER

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih: 8 Ekim2020
İndirimli Kayıt/ Konaklama İçin Son Tarih 15 Temmuz 2020


KONGRE DİLİ
Kongre resmi dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacıların sunumları ve bazı seçilmiş oturumlarda simultane çeviri yapılacaktır.


KONGRE E-POSTA
norokongre2020@flaptour.com.tr


KONGRE KATILIM VE KREDİLİ OTURUM SERTİFİKASI
Kongre katılım ve kredili oturum sertifikalarınızı 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren online olarak web sitemizden indirebilirsiniz.


İZİN BELGELERİ
Kongre katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek Kongre davet yazıları, Kongre Düzenleme Kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.


TTB-STE PUANI
Kongremiz Türk Tabipleri Birliği tarafından “Sürekli Tıp Eğitimi(STE)” olarak kredilendirilmiştir. Kredilerinizi Türk Tabipleri Birliği web sayfasından kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp seçebilirsiniz.


STAND ALANI
E-standlar kongre boyunca web sayfası üzerinden ulaşılabilir olacaktır.